Loading...
Scrubber Islak Tutucu
Scrubber Toz ve Gaz Emiş Sistemleri

Scrubber Islak Tutucu

Endüstriyel imalat yapan kurumların çevreye toz salınımı engelleyerek sıvı halde artımını sağlayan sistemlerdir. Kapalı çevrim sistemimizde aynı zamanda zararlı gazların da bacadan salınmasından önce özel sıvılarla temas etmesini sağlayarak koku ve korozif etkisinden arındırılmasını sağladığımız gaz yıkama faaliyetini de gerçekleştirmekteyiz.
Toz Bastırma - İndirgeme
Toz Bastırma Sistemleri

Toz Bastırma - İndirgeme

Tozlu çalışma ortamlarında havadaki toz tanelerinin öncelikle insan sağlığına ve bununla birlikte makine ve ekipmanların kullanım ömrüne olumsuz etkilerini en az seviyeye indirmek için tasarladığımız özel düzenekli toz indirgeme sistemidir.

 

 

 

Atık Su Buharlaştırma
Buharlaştırma Sistemleri

Atık Su Buharlaştırma

Atık su bertaraf sistemleri olarak da adlandırılan bu sistemler, suyun buharlaştırılarak uzaklaştırılmasına olanak sağlayan açık sistemlerdir. Ortamdaki su, fanlar yardımıyla buharlaştırılarak ortamdan uzaklaştırılır. Belirli aralıklarla katı atık temizlenerek, ortamdaki gereksiz atık su depolama ve deşarj maliyetlerinin önüne geçilmiş olunur.

Toz İndirgeme Monitörleri

Fanlı ve Yüksek Basınçlı

En zorlu saha şartlarında bile toz indirgeme sorunlarınıza sürekli çözüm olabilecek ürünlerimiz; kaliteli materyallerden oluşan aksamları, sahip olduğu güçlü fanları, kolay kurulumu ve özel tasarım nozulları ile pulverize sulu toz bastırma taleplerinde yüksek performans verir.

Nozul Çemberleri

Taşıma işlemi sırasında ortaya çıkan havada asılı tozun ortamdan kaçması maliyetli ve tehlikeli bir problemi beraberinde getirir. Tozun etkisi, havada taşınabileceği mesafeye göre değişilik gösterebilmektedir. Taşıma işlemleri için etkili bir toz kontrolü çözümü için doğrudan ortama uygun projelendirme ile yapılandırılması ve uygun bir konveyör toz kontrol sisteminin seçilmesi gerekmektedir.

Buharlaştırma Monitörleri

Atık suyun bertarafı için suyun buharlaştırıldığı ve bu sayede ortamdan atık suyun uzaklaştırıldığı sistemlerdir. Global manada en yaygın kullanıldığı yer Maden sahalarıdır. Bekletme havuzlarında ortamdan uzaklaştırılmayı bekleyen atık su özel olarak tasarlanmış buharlaştırma makinaları ile buharlaştırılarak, gereksiz depolama ve atık su transfer maliyetlerinden kurtulmaya olanak tanımaktadır. Ekipmanlar yatırım maliyetini 1-2 yıl gibi orta vadeli zaman dilimlerinde çıkarmaktadır. Suyun buharlaşmasını sağlayan makinelerin seçimi enerji optimizasyonu için kritik öneme sahiptir.

Scrubber 

Endüstriyel imalat yapan kurumların çevreye toz salınımı engelleyerek sıvı halde artımını sağlayan sistemlerdir. Kapalı çevrim sistemimizde aynı zamanda zararlı gazların da bacadan salınmasından önce özel sıvılarla temas etmesini sağlayarak koku ve korozif etkisinden arındırılmasını sağladığımız gaz yıkama faaliyetini de gerçekleştirmekteyiz

Toz toplayıcılar

Farklı türdeki ürünlerin işletme içinde işlenmesi sırasında meydana gelen toz, talaş ve partiküllerin işçi sağlığını korumak ve çevre çevreye salınmasını engellemek için tasarlanmış toz toplayıcı sistemlerdir.

Hizmetlerimiz

Firmamız; endüstriyel sahaların talepleri doğrultusunda her detayı düşünerek prototipler ve nihai ürünler tasarlama kabiliyetine sahiptir. Mukavemet, akış, termal, yorulma gibi analizler yaparken son teknoloji 3D tasarım programları kullanarak kısa sürede süreci sonuca ulaştırabilmekteyiz. Yüksek prototip üretme kabiliyetimiz ile olabildiğince kısa sürede prototip ürünü ortaya koyabilmekteyiz.

◎    Scrubber sistemleri ile baca gazı yıkama sistemleri
◎    Atık su buharlaştırma teknolojileri
◎    Toz indirgeme monitörleri ve bant toz bastırma üniteleri
◎    Sahaya özel ürün ve sistem tasarımları

Atık Su Buharlaştırmada Her Yöntem Verimli mi?​

Atık Su Buharlaştırma Buharlaştırma ile atıksu bertarafı belediyelerin en yoğun kullandığı ve deşarj izin belgesi verdiği yöntemlerden biridir. Amaç Ne Olmalı ? Buharlaştırma ile atık su %100 uzaklaştırılsa da atığın

Read More
u1008518 Aralık 27, 2022
0
ATIK SU BUHARLAŞTIRMA BUHARLAŞTIRMA

Toz Bastırma Sistemleri Hakkında Detay Bilgiler

Toz bastırma sistemleri Tozlu çalışma ortamlarında havadaki toz tanelerinin öncelikle insan sağlığına ve bununla birlikte makine ve ekipmanların kullanım ömrüne olumsuz etkilerini en az seviyeye indirmek için tasarladığımız özel düzenekli

Read More
u1008518 Aralık 23, 2022
0
PULVERİZE SU İLE TOZ BASTIRMA TOZ İNDİRGEME